ĐIỆN THOẠI

Hướng dẫn kiểm tra thư thoại trên iPhone

Điện thoại

Hướng dẫn kiểm tra thư thoại trên iPhone

Bạn có thể kiểm tra hộp thư thoại bằng cách chọn thư thoại trong ứng dụng điện thoại để phát và xóa thư.

Anh Hào Anh Hào - vào ngày 05/01/2019

Hướng dẫn quản lý cuộc gọi đến trên iPhone rất đơn giản

Điện thoại

Hướng dẫn quản lý cuộc gọi đến trên iPhone rất đơn giản

Trong ứng dụng cuộc gọi trên iPhone, người dùng có thể gọi, tắt tiếng hoặc từ chối cuộc gọi đến. Hơn nữa, bạn cũng có thể trả lời bằng tin nhắn văn bản hoặc tự nhắc mình gọi lại cho người đó.

Trần Hưng Trần Hưng - vào ngày 04/01/2019

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi trên iPhone

Điện thoại

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi trên iPhone

Trên iPhone khi bạn ở trong một cuộc gọi thì bạn có thể chuyển âm thanh sang thiết bị Bluetooth hoặc loa ngoài. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi đến khác, bạn cũng có thể trả lời hoặc bỏ qua cuộc gọi đó.

Trần Hưng Trần Hưng - vào ngày 04/01/2019

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên iPhone

Điện thoại

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên iPhone

Khi bạn bị tai nạn hoặc gặp 1 vấn đề khẩn cấp, hãy dùng iPhone để gọi trợ giúp 1 cách nhanh chóng nhất.

Bảo Long Bảo Long - vào ngày 04/01/2019

Thực hiện cuộc gọi trên iPhone

Điện thoại

Thực hiện cuộc gọi trên iPhone

Chắc chắn rồi, iPhone dù thông minh tới đâu thì tính năng chính cũng phải là để nghe gọi. Để thực hiện cuộc gọi trên iPhone, mời bạn làm theo những cách dưới đây.

Bảo Long Bảo Long - vào ngày 04/01/2019

Đăng Nhập Vào Tài Khoản